Info

Tausta, järjestäjät, työryhmä, rahoittajat ja yhteistyökumppanit

Matkalla maan keskipisteeseen

Nykytaidetta Keski-Suomessa 2015

Jules Vernen kuuluisassa tieteiskirjassa tunkeudutaan tiedon tuolle puolen, jännittävään ja salaperäiseen tuntemattomaan – mahdollisuuksien rajoille. Jyväskylän taiteilijaseura, Jyväskylän taidemuseo – Keski-Suomen aluetaidemuseo sekä Keuruun museo ja Saarijärven museo kutsuvat yhteisvoimin maakunnan kuvataiteilijat, asukkaat sekä matkailijat Matkalle maan keskipisteeseen.

Menneisyys, nykyisyys, mutta myös tulevaisuus kohtaavat. Onnittelemme pyöreistä vuosista Jyväskylän taiteilijaseuraa 70 v., Äänekosken taiteilijaseuraa 40 v., Saarijärven taiteilijaseura Sienaa 30 v. sekä pian 50 vuotta täyttävää Keuruun taiteilijaseuraa. Juhlimme uutta avausta, Matkalla maan keskipisteeseen -näyttelykokonaisuutta. Samalla suuntaamme katseemme jo tulevaan, sillä keskisuomalaisen nykytaiteen katselmus on tarkoitus järjestää jatkossa joka viides vuosi.

Idea uudelle näyttelykonseptille syntyi, kun Jyväskylän Taiteilijaseuran ja museoiden edustajat pohtivat miten kehittää alueellista näyttelytoimintaa niin, että taiteilijoiden olisi mahdollista saada tuotantoaan esille laajemmin kuin jo perinteeksi muodostuneessa taiteilijaseuran vuosinäyttelyssä, jossa esillä voi olla 1–3 teosta / taiteilija. Myös maakunnasta pois muuttaneita taiteilijoita haluttiin houkutella näyttelymatkalle kotikonnuilleen.

Kesän, syksyn ja talven 2015 aikana Matkalla maan keskipisteeseen -näyttelykokonaisuus on esillä limittäin ja lomittain neljässä näyttelypaikassa: Galleria Jarskassa, Saarijärven Juholassa, Keuruun museossa, Saarijärven museossa ja Jyväskylän taidemuseossa.

Taiteilija- ja teosvalinnoista sekä ripustuksesta vastaavat asiantuntevat kuraattorit: saarijärveläissyntyinen kuvataiteilija Samuli Heimonen ja Jyväskylässä pitkän museouran tehnyt taidehistorioitsija, freelancer-tutkija Teija Isohauta.

Helmikuussa 2014 portfoliohaku lanseerattiin Keski-Suomessa syntyneille / asuville / työskenteleville tai muualla asuville, mutta keskisuomalaisiksi itsensä tunteville. Hakijoilta ei vaadittu taiteilijaseurajäsenyyttä eikä taidealan opintoja. Kevään aikana kuraattorit tutustuivat portfolioihin, joita määräpäivään mennessä saapui 162. Kesäkuussa julkistettiin kuraattoreiden nimilista 20 valitusta taiteilijasta. Alkuvuonna 2015 kuraattorit jalkautuivat pohtimaan teosvalintoja taiteilijoiden työhuoneille Helsinkiin, Saloon ja Turkuun sekä Keski-Suomen kyliin ja kaupunkeihin. Lontoossa asuvaan taiteilijaan he loivat etäyhteyden.

Matkalla maan keskipisteeseen tuo keskisuomalaisen nykytaiteen toivon mukaan entistä useamman ulottuville. Kaikenikäisiä rohkaistaan tutustumaan taide-elämän laajaan kirjoon näyttelysaleissa sekä taiteilijatapaamisissa, työpajoissa ja luennoilla.

Keskisuomalaisen nykytaiteen dokumentointityöryhmä, johon on museohenkilöstön lisäksi kuulunut Jyväskylän yliopiston museologian harjoittelijoita, on käynyt haastattelemassa ja kuvaamassa taiteilijoita työhuoneillaan kevään 2015 aikana. Tallennuksen tulokset löytyvät Taiteilijan elämää -osiosta.

Lämpimät kiitokset taiteilijoille ja kuraattoreille, rahoittajille ja yhteistyökumppaneille, työryhmän jäsenille sekä kaikille projektiin osallistuneille.
Jyväskylässä 10.6.2015
Leena Lokka, projektin vetäjä

Järjestäjät

Jyväskylän taidemuseo

Kauppakatu 23
PL 165, 40101 Jyväskylä
www.jyvaskyla.fi/taidemuseo

Keuruun museo

Kangasmannilantie 4
42700 Keuruu
www.keuruunmuseo.fi

Saarijärven museo

Herajärventie 2
43100 Saarijärvi
www.saarijarvi.fi/museo

Jyväskylän Taiteilijaseura

Seminaarinkatu 28
40100 Jyväskylä
www.jkltaiteilijasera.net

Näyttelytyöryhmä

Heimonen Samuli, kuvataiteilija, kuratointi, 2014–2015
Isohauta Teija, taidehistorioitsija, kuratointi, 2014–2015
Kajander Kai, projektisihteeri / tekstien editointi, Jyväskylän taidemuseo, 1.3.–31.5.2015
Korhonen Laura, projektikoordinaattori / tiedotus ja markkinointi, Jyväskylän taidemuseo, 1.9.2014 alkaen
Kotilainen Kari, museonjohtaja, Saarijärven museo
Kuskelin Jari, valokuvaaja, Jyväskylän taidemuseo, 1.3.2015 alkaen
Kuukka Ilkka, ma. pääsihteeri, Taiteen edistämiskeskus, Keski-Suomen toimipiste, tammi-maaliskuu 2013
Lokka Leena, amanuenssi, Jyväskylän taidemuseo, projektin vetäjä
Oikari Jaana, amanuenssi, Jyväskylän taidemuseo, keskisuomalaisen nykytaiteen dokumentoinnin koordinointi
Pulkkinen Ritva, museonjohtaja, Keuruun museo
Raippalinna Päivimarjut, museotoimenjohtaja, Jyväskylän museopalvelut
Rautio Tuula, projektisihteeri / valmistelutyö, Jyväskylän taidemuseo, 1.1.–31.5.2014
Revonkorpi Minja, puheenjohtaja, Jyväskylän taiteilijaseura, 1.1.2015 alkaen
Suomäki Pekka, puheenjohtaja, Jyväskylän taiteilijaseura, 31.1.2014 saakka
Tolonen Katri, vs. amanuenssi, Keuruun museo, tammi–maaliskuu 2013
Turpeinen Sirpa, museolehtori, Jyväskylän taidemuseo, yleisötyön koordinointi

Verkkojulkaisu

Anssi Harjula, Harjula web&dev, verkkojulkaisun suunnittelu ja toteutus
Leena Lokka, toimitus
Teija Isohauta ja Samuli Heimonen, kuraattoreiden tekstit, maalis-huhtikuu 2015
Kai Kajander, sisällön ja rakenteen ideointi, tekstien editointi, kuraattoreiden tekstien muokkaaminen dialogimuotoon
Jari Kuskelin, valokuvat
Jaana Oikari, keskisuomalaisen nykytaiteen dokumentointi
Laura Korhonen, Ritva Pulkkinen, Sirpa Turpeinen, sisällön ja rakenteen ideointi
Anna-Leena Pesonen, Elina Puranen, Pia Vasama, oikoluku

Rahoittajat

Jyväskylän kaupunki / Jyväskylän taidemuseo

Keski-Suomen liitto

Keuruun kaupunki

Saarijärven museo

Saarijärven kaupunki

Beda, Katri ja Aune Heralan säätiö

Saarijärven Mannilan Taidesäätiö

Yhteistyökumppanit

Keuruun Taiteilijaseura

Kuvataideseura Siena

Kaupunkikerroin / Taiteen edistämiskeskus, Keski-Suomen toimipiste

Tapperien Taideseura

Valon kaupunki

JAPA Jyväskylän kestävä kehitys

Jyväskylän kaupungin kulttuuripalvelut

KUOMA Kulttuuriympäristön tutkimuksen maisterikoulutus

Maaseudun sivistysliitto

Jyväskylän kansalaisopisto

Keskisuomalainen

Keuruun kansalaisopisto

Keuruun Megamarket

Saarijärven kansalaisopisto

Saarijärven kulttuuritoimi

Tarvaalan kyläyhdistys

Vaissi Oy

JYVÄSKYLÄN TAIDEMUSEO

Kauppakatu 23
40100 Jyväskylä

puh. 014 266 4391
puh. 014 266 4398
www.jyvaskyla.fi

SAARIJÄRVEN MUSEO

Herajärventie 2

43100 Saarijärvi

puh. 044 4598 412
puh. 044 4598 411
www.saarijarvi.fi/museo

KEURUUN MUSEO

Kangasmannilantie 4
42700 Keuruu

puh. 040 965 5597
www.keuruunmuseo.fi

GALLERIA JARSKA

Ryöppäläntie 59
Tarvaala, Saarijärvi

puh. 044 4598 411
www.saarijarvi.fi/museo